Các khái niệm quan trọng trong Hóa học bậc trung học

Hóa học là ngành khoa học mà liên quan đến sự hình thành của vật chất, cũng như thành phần và tính chất. Ở trình độ cao của nó, nó có thể được chia thành nhiều tiểu ngành, bao gồm hóa học hạt nhân, hóa sinh và phân tích hóa học.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu 1 phần kiến thức trong chương trình gia sư hóa toàn diện dành cho mọi cấp bậc trung học và trung học phổ thông. Đây là những phần kiến thức trọng tâm mà nếu nắm bắt được các em có thể giải quyết được mọi vấn đề hóa học trong chương trình học của mình.

Nguyên tử

Các khái niệm về nguyên tử được cho là nền tảng cho tất cả các khái niệm hóa học khác được xây dựng. Đó là nên tảng xây dựng cho tất cả mọi vấn đề cho các đối tượng, các chất và các yếu tố. Nguyên tử được làm từ ba loại hạt: proton mang điện tích dương và neutron không mang điện tích, trong đó liên kết với nhau để tạo ra hạt nhân (hoặc trung tâm) của nguyên tử, và các electron mang điện tích âm, là vòng tròn trung tâm. Hiện có 90 loại của các nguyên tử có trong tự nhiên, và 25 hơn đã được tạo ra trong phòng thí nghiệm.

nguyên tử, hóa học

Các nguyên tố

Khi hai hoặc nhiều hơn một loại duy nhất của nhóm nguyên tử liên kết với nhau để tạo thành một chất, nó được biết đến như một nguyên tố. Có 117 nguyên tố được biết đến tại thời điểm hiện tại được bố trí trên một biểu đồ được gọi là Bảng tuần hoàn các nguyên tố. Khi các nguyên tử có cùng số proton và electron nhưng một số nơtron khác nhau, họ được gọi là đồng vị của cùng một nguyên tố.

Các phân tử

Phân tử được tạo thành từ các nguyên tử. Không giống như các nguyên tố, các phân tử có thể được tạo thành từ tất cả các nguyên tử khác nhau sau đó có thể nhóm lại với nhau để tạo thành một chất đa nguyên tố. Hình dạng độc đáo của mỗi phân tử cho phép nó tương tác với các phân tử khác để tạo hiệu ứng đặc biệt. Ví dụ, các phân tử acetaminophen – trong đó bao gồm tám nguyên tử carbon, chín nguyên tử hydro, hai nguyên tử oxy và một nguyên tử nitơ – tương tác với các phân tử trong cơ thể chúng ta để giảm đau và hạ sốt.

phân tử, hóa học

Chất, hợp chất và giải pháp

Từ “chất” đề cập đến bất kỳ vấn đề mà có một thành phần hóa học nhất định, có thể là một yếu tố tinh khiết hay không. Một hợp chất là một chất hóa học được thực hiện trong nhiều yếu tố và có một tỷ lệ cố định để xác định thành phần của nó. Ví dụ, thuốc lá là một hợp chất tự nhiên xảy ra trong thuốc lá và bao gồm 10 nguyên tử cacbon, 14 nguyên tử hydro và hai nguyên tử nitơ. Một giải pháp là một loại hình cụ thể của chất xảy ra khi một phần tử rắn hoặc hợp chất được hòa tan vào một yếu tố hoặc hợp chất lỏng.

Speak Your Mind

*