Làm thế nào để ghi nhớ các định luật vật lý cơ bản

Vật lý cơ bản là những gì được học ở trường trung học và các lớp vật lý đầu tiên khi lên đại học. Các luật này xoay quanh luật của Isaac Newton trong đó: định luật đầu tiên về chuyển động, định luật thứ hai của kết quả lực và định luật thứ ba của các phản ứng đối ứng.

Chương trình gia sư lý của Gia sư Tiên Phong sẽ cung cấp phương pháp học lý hoàn toàn mới dựa trên các định luật của Newton mà nội dung chủ yếu như sau:

Biết rằng định luật đầu tiên của Newton khi không có lực lượng tác động trên một đối tượng, gia tốc bằng không. Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Định luật này còn được gọi là định luật quán tính. Định luật 1 chỉ ra rằng lực không phải là nguyên nhân cơ bản gây ra chuyển động của các vật, mà đúng hơn là nguyên nhân gây ra sự thay đổi trạng thái chuyển động (thay đổi vận tốc/động lượng của vật).

newton, vật lý

Hiểu rằng định luật II Newton áp dụng công thức F = ma, lực bằng khối lượng nhân với gia tốc. Định luật này nói rằng gia tốc của một đối tượng là tỷ lệ thuận với lực tác động lên nó và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. Ngoài việc đưa ra định nghĩa cho lực, định luật 2 Newton còn là nền tảng của định luật bảo toàn động lượng và định luật bảo toàn cơ năng. Hai định luật này có ý nghĩa quan trọng trong việc đơn giản hóa nghiên cứu về chuyển động và tương tác giữa các vật.

newton, vật lý

Sử dụng định luật thứ ba của Newton trong các vấn đề vật lý mà hai đối tượng tương tác. Định luật quy định rằng lực tác dụng bởi đối tượng F1 lên đối tượng F2 bằng về độ lớn nhưng ngược hướng với lực tác dụng bởi đối tượng F2 lên đối tượng F1. Công thức là F12 = F21. Nói cách khác, các lực của đối tượng 1 lên đối tượng 2 bằng lực lượng của đối tượng 2 lên đối tượng 1. Nói cách khác, lực chỉ xuất hiện khi có sự tương tác qua lại giữa hai hay nhiều vật với nhau. Cặp lực này, định luật 3 nói rõ thêm, là cặp lực trực đối.

newton, vật lý

Ghi nhớ ba luật này bằng cách ghi vào mảnh giấy nhỏ và dán nó ở nơi bạn có thể dễ dàng nhìn thấy chúng mỗi ngày. Đọc và ghi nhớ chúng. Thực hiện các thiết lập khác xung quanh với bạn, kéo chúng ra để ghi nhớ bất cứ khi nào bạn đang chờ đợi xếp hàng tại các cửa hàng hoặc bất cứ nơi nào bạn đi.

Speak Your Mind

*

Call Now Button