Phương pháp giải toán đố lớp 3 dạng có 2 lời giải

giải toán, lớp 3

Một cửa hàng buổi sáng bán được 432 lít dầu. buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu ?

sơ đồ tóm tắt :

toán, lớp 3

Giải.

Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là :
432 x 2 = 864 lít
Số lít dầu cả hai buổi cửa hàng bán được là :
432 + 864 = 1296 lít

Đáp số : 1296 lít
————————————-
Bài 2 :

Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây. Sau đó trồng thêm được 1/3 số cây đã trồng. hỏi đội đó đã trồng được bao nhiêu cây ?

Số cây đội đã trồng thêm là :
948 : 3 = 316 cây
Số cây đội đã trồng là :
948 + 316 = 1264 cây

Đáp số : 1264 cây.
————————————-
Bài 3 : 

Một kho hàng chứa 63 150 lít dầu. người ta lấy dầu ra khỏi kho 3 lần, mỗi lần lấy 10 715 lít dầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Giải.

Số lít dầu lấy ra khỏi kho là :
10 715 x 3 = 32 145 lít
Số lít dầu còn lại trong kho là :
63 150 – 32 145 = 31 005 lít

Đáp số : 31 005 lít.

Văn ôn – Võ luyện :

Bài 1 : Hiện nay, tuổi của mẹ là 35 tuổi, tuổi của mẹ gấp 5 lần tuổi của An. Hỏi mẹ hơn An bao nhiêu tuổi ?
———————————————————————————————–
———————————————————————————————–
———————————————————————————————–
———————————————————————————————–
———————————————————————————————–
———————————————————————————————–
————————————-

Bài 2 : Bác Lan nuôi một số thỏ. Bác đã bán đi 1/7 số thỏ. Tính số thỏ ban đầu của nhà bác Lan. Biết số thỏ còn lại là 42 con.
———————————————————————————————–
———————————————————————————————–
———————————————————————————————–
———————————————————————————————–
———————————————————————————————–
———————————————————————————————–
————————————-

Comments

  1. Huyền says

    Một lượng gạo đủ cho 20 người ăn trong 120 ngày, ăn được 5 ngày lại có thêm 30 người ăn. Hỏi lượng gạo dod còn đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa?

  2. Tran thu hoai says

    Co 12 con chimdau o canh tren.so chim dau canh duoi nhieu hon canh tren 4 con.bay gio 5 con canh tren dau xuong canh duoi .Hoi so chim dau canh duoi so voi so chim o canh tren thi gap may lan?

Speak Your Mind

*

Call Now Button