Phương pháp giải toán lớp 5 chuyển động cùng chiều và gặp nhau

Tổng quát :

toán 5, chuyển động, cùng chiều

Cho hai địa điểm A và B cách nhau một đoạn s. xe thứ nhất xuất phát tại A đi về phía B. cùng lúc đó, xe thứ hai cũng xuất phát tại B. đi về phía A. sau một thời gian, hai xe gặp nhau. Hỏi khoảng thời gian đi của hai xe gặp nhau ?

Tham khảo: Gia sư lớp 5 các môn toán, văn, anh văn lớp 5

tóm tắt :

v1 : vận tốc của xe thứ nhất.
v2 : vận tốc của xe thứ hai.
AB = s : khoảng cách địa điểm A và B xuất phát cùng một lúc.

cách giải :

hiệu hai vận tốc :

v1 – v2 = …

thời gian gặp nhau của hai xe :

s : (v1 – v2) = …

đáp số : …

bài toán 1 :

Lúc 7 giờ sáng, người thứ I đi từ A đến B với vận tốc 20 km/giờ. cùng lúc tại B, người thứ II đi cũng khởi hành và đi cùng chiều với người thứ I , với vận tốc 12 km/giờ. Biết rằng khoảng cách AB= 6km. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km ?

giải.

hiệu hai vận tốc :

20 – 12 = 8 km/h.

thời gian gặp nhau của hai xe :

6 : 8 = 0,75 giờ = 45 phút.

hai người gặp nhau lúc :

7 giờ + 45 phút = 7 giờ 45 phút.

chỗ gặp nhau cách A là :

20 x 0,75 = 15 km.

đáp số : 7 giờ 45 phút và 15 km.

bài toán 2 :

Lúc 6 giờ 30 phút sáng, Lan đi học đến trường bằng xe đạp với vận tốc 16 km/giờ. trên con đường đó, Lúc 6 giờ 45 phút mẹ Lan đi làm bằng xe máy với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và cách nhà bao nhiêu km ?

giải.

chuyển động, cùng chiều, toán 5

thời gian Lan đi được khi mẹ xuất phát :

6 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 15 phút = ¼ giờ.

khoảng cách Lan và mẹ khi mẹ xuất phát :

16 x ¼ = 4 km.

hiệu hai vận tốc :

36 – 16 = 20 km

thời gian gặp nhau :

4 : 20 = 1/5 giờ = 12 phút.

hai người gặp nhau lúc :

6 giờ 45 phút + 12 phút = 6 giờ 57 phút.

Chỗ gặp nhau cách nhà :

36 x 1/5 = 7,2 km.

đáp số : 6 giờ 57 phút và 7,2 km.

Comments

 1. 1 người đi từ A đến B vận tốc 45 km/giờ, sau đó 30 phút thì a người đi từ A đến B với vận tốc 55 km/giờ và 2 người gặp nhau cùng 1 lúc. Tính quãng đường AB ?

 2. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN says

  cùng mot luc mot ô tô đi từ a đen b và mot xe máy đi từ b đén a .sau 2 giờ ô tô và xe máy gặp nhau tại c.vận tốc của ô to là 60km/giơ .vận tốc của xe máy là 40km/giờ.tính chiều dài quãng dường ab

 3. nguyễn ngọc bảo châu says

  Lúc 6 giờ sáng , 1 người đi xe đạp từ A với vận tốc 15km/giờ về phía B . 20 phút sau 1 người đi xe máy với vận tốc 35 km/giờ đuổi theo người đi xe đạp . Biết quãng đường AB dài 20 km . Vậy 2 người đi gặp nhau lúc

 4. lúc 6 giờ sáng, 1 người đi xe đạp từ A với vận tốc 18km/giờ về phía B. Sau 20 phút 1 người đi xe máy với vận tốc 36km/giờ đuổi theo xe đạp. Biết rằng quãng đường dài 20 km. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ ?

 5. Hay quá!!

 6. 1 người đi xe đạp đuổi theo 1 người đi bộ ở cách xa 36km/giờ.hỏi:
  a)sau mấy giờ xe máy đuổi kip. người đi bộ?
  b)hai người cùng khởi hànhlúc 6giợphút thì xe đạp đuổi kịp ngườiđi bộ lúc mấy giờ?

 7. tôi không hiểu

 8. tran thi bi says

  Lúc 12 giờ trưa một ô tô khởi hành từ A đi về B. Cùng lúc đó một xe máy khởi hành từ B đi về A và hai xe gặp nhau tại địa điểm C cách A 180km. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 15 km/giờ và quãng đường AB dài 300km.

 9. Lê Phương Thùy says

  xe máy xe khách xe tải cùng chạy trên quãng đường từ A đến B có vận tốc lần lượt là 30km/h 40km/h 60km/h. tính thời gian mỗi xe đi biết xe tải đến trước xe khách 1h30p

Speak Your Mind

*

Call Now Button