Phương pháp giải toán lớp 5 chuyển động trên dòng nước

chuyển động, toán 5

Trên con sông, dòng chảy đứng yên, một con thuyền chạy vận tốc v thuyền .

Trên con sông có dòng nước chảy với vận tốc v0.

khi thuyền xuôi dòng thì vận tốc xuôi dòng bằng : v thuyền + v dòng nước .

khi thuyền ngược dòng thì vận tốc ngược dòng bằng : v thuyền – v dòng nước .

Tham khảo: Gia sư dạy kèm lớp 5 các môn chính và ôn thi lên 6

bài toán 1 :

Trên một con sông, bến A cách bến B là 36 km. khi dòng nước đứng yên, một canô đi từ bến A đến bến B trong 1 giờ 48 phút.

a) tìm vận tốc của canô lúc dòng nước đứng yên ?

b) khi vận tốc dòng nước là 3 km/h. Hỏi thời gian ngược dòng nhiều hơn thời gian xuôi dòng bao nhiêu ?

giải.

đổi đơn vị : 1 giờ 48 phút = 9/5 giờ.

a)vận tốc của canô là :

36 : 9/5 = 20 km/h.

b) thời gian xuôi dòng của canô là :

36 : (20 + 3) = 1 giờ 34 phút.

thời gian ngược dòng của canô là :

36 : (20 – 3) = 2 giờ 7 phút.

thời gian ngược dòng nhiều hơn thời gian xuôi dòng :

2 giờ 7 phút – 1 giờ 34 phút = 33 phút.

bài toán 2 :

Một ca nô đi bến A cách bến B với vận tốc xuôi dòng 50 km/giờ, lúc từ B về A ca nô đi với vận tốc ngược dòng 40km/giờ.

a)tính vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô khi dòng nước đứng yên ?

b)lúc 7 giờ 30 phút ca nô xuất phát từ bến A đến bến B 8 giờ 15 phút. nghĩ 15 phút, sau đó quay về bến B vào lúc mấy giờ ?

c)tính khoảng cách hai bến A và bến B bằng bao nhiêu km ?

giải.

ta có :

vận tốc xuôi dòng = v ca nô + v dòng nước = 50 km/h.

vận tốc ngược dòng = v ca nô – v dòng nước = 40 km/h.

a) vận tốc của dòng nước là :

(50 – 40) : 2 = 5 km/h.

vận tốc của ca nô khi dòng nước đứng yên là :

(50 + 40) : 2 = 45 km/h.

thời gian xuôi dòng của canô là :

8 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 45 phút = ¾ giờ.

tỉ lệ vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là :

50/40 = 5/4

trên cùng quãng đường AB, vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

nên : thời gian ngược dòng của canô là :

45 x 5/4 = 56 phút 15 giây.

canô đến bến B lúc :

8 giờ 15 phút + 15 phút + 56 phút 15 giây = 9 giờ 56 phút 15 giây.

c) khoảng cách hai bến A và bến B là :

50 x ¾ = 37,5 km.

bài toán 3 :

Trên một con sông, bến A cách bến B là 24 km. Một ca nô xuất phát từ bến A lúc 7 giờ 30 phút, xuôi dòng đến bến B lúc 8 giờ 6 phút. nghĩ tại bến B 15 phút, sau đó quay về đến bến A lúc 9 giờ 9 phút.

a) Tính vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng của ca nô.

b) Một bè gỗ được thả trôi theo dòng nước. Hỏi bè gỗ trôi trong bao lâu từ bến A đến bến B ?

GIẢI.

a) thời gian xuôi dòng của canô là :

8 giờ 6 phút – 7 giờ 30 phút = 36 phút = 3/5 giờ.

vận tốc xuôi dòng của ca nô là :

24 : 3/5 = 40 km/h.

thời gian ngược dòng của canô là :

9 giờ 9 phút – 8 giờ 6 phút – 15 phút = 48 phút = 4/5 giờ.

vận tốc ngược dòng của ca nô là :

24 : 4/5 = 30 km/h.

b) vận tốc của dòng nước là :

(40 – 30 ) : 2 = 5 km/h.

thời gian trôi của bè gỗ từ bến A đến bến B là :

24 : 5 = 4 giờ 48 phút.

Comments

 1. Về bài 3 nếu họ kêu tính vận tốc dòng nước thì phải làm sao ạ

  • NGọc says

   não bạn là não j vại
   bài 3 có chữ ” vận tốc của dòng nước là” đấy

 2. Nguyễn Thị Lan trinh says

  giải đáp giúp em câu này ạ:một chiếc thuyền máy chuyển động đều trên dòng sông. Tốc độ của thuyền khi xuôi dòng là 20km/h và khi ngược dòng là 15km/h.
  a) nếu thuyền không nổ máy, thì quãng đường mà thuyền trôi theo dòng nước trong 30 phút là bao nhiêu?
  b) Giả sử dòng nước không chảy, thuyền có nổ máy thì tốc độ của thuyền lúc đó là bao nhiêu?

 3. 1 xuồng máy xuôi dòng từ A đến B hết 4h, đi ngược dòng từ B về A hết 6h. Hãy tính chiều dài khúc sông đó, biết vận tốc dòng nước là 50m/phút.

Speak Your Mind

*

Call Now Button