Phương pháp giải toán lớp 5 chuyển động trên dòng nước

chuyển động, toán 5

Trên con sông, dòng chảy đứng yên, một con thuyền chạy vận tốc v thuyền .

Trên con sông có dòng nước chảy với vận tốc v0.

khi thuyền xuôi dòng thì vận tốc xuôi dòng bằng : v thuyền + v dòng nước .

khi thuyền ngược dòng thì vận tốc ngược dòng bằng : v thuyền – v dòng nước .

Tham khảo: Gia sư dạy kèm lớp 5 các môn chính và ôn thi lên 6

bài toán 1 :

Trên một con sông, bến A cách bến B là 36 km. khi dòng nước đứng yên, một canô đi từ bến A đến bến B trong 1 giờ 48 phút.

a) tìm vận tốc của canô lúc dòng nước đứng yên ?

b) khi vận tốc dòng nước là 3 km/h. Hỏi thời gian ngược dòng nhiều hơn thời gian xuôi dòng bao nhiêu ?

giải.

đổi đơn vị : 1 giờ 48 phút = 9/5 giờ.

a)vận tốc của canô là :

36 : 9/5 = 20 km/h.

b) thời gian xuôi dòng của canô là :

36 : (20 + 3) = 1 giờ 34 phút.

thời gian ngược dòng của canô là :

36 : (20 – 3) = 2 giờ 7 phút.

thời gian ngược dòng nhiều hơn thời gian xuôi dòng :

2 giờ 7 phút – 1 giờ 34 phút = 33 phút.

bài toán 2 :

Một ca nô đi bến A cách bến B với vận tốc xuôi dòng 50 km/giờ, lúc từ B về A ca nô đi với vận tốc ngược dòng 40km/giờ.

a)tính vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô khi dòng nước đứng yên ?

b)lúc 7 giờ 30 phút ca nô xuất phát từ bến A đến bến B 8 giờ 15 phút. nghĩ 15 phút, sau đó quay về bến B vào lúc mấy giờ ?

c)tính khoảng cách hai bến A và bến B bằng bao nhiêu km ?

giải.

ta có :

vận tốc xuôi dòng = v ca nô + v dòng nước = 50 km/h.

vận tốc ngược dòng = v ca nô – v dòng nước = 40 km/h.

a) vận tốc của dòng nước là :

(50 – 40) : 2 = 5 km/h.

vận tốc của ca nô khi dòng nước đứng yên là :

(50 + 40) : 2 = 45 km/h.

thời gian xuôi dòng của canô là :

8 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 45 phút = ¾ giờ.

tỉ lệ vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là :

50/40 = 5/4

trên cùng quãng đường AB, vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

nên : thời gian ngược dòng của canô là :

45 x 5/4 = 56 phút 15 giây.

canô đến bến B lúc :

8 giờ 15 phút + 15 phút + 56 phút 15 giây = 9 giờ 56 phút 15 giây.

c) khoảng cách hai bến A và bến B là :

50 x ¾ = 37,5 km.

bài toán 3 :

Trên một con sông, bến A cách bến B là 24 km. Một ca nô xuất phát từ bến A lúc 7 giờ 30 phút, xuôi dòng đến bến B lúc 8 giờ 6 phút. nghĩ tại bến B 15 phút, sau đó quay về đến bến A lúc 9 giờ 9 phút.

a) Tính vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng của ca nô.

b) Một bè gỗ được thả trôi theo dòng nước. Hỏi bè gỗ trôi trong bao lâu từ bến A đến bến B ?

GIẢI.

a) thời gian xuôi dòng của canô là :

8 giờ 6 phút – 7 giờ 30 phút = 36 phút = 3/5 giờ.

vận tốc xuôi dòng của ca nô là :

24 : 3/5 = 40 km/h.

thời gian ngược dòng của canô là :

9 giờ 9 phút – 8 giờ 6 phút – 15 phút = 48 phút = 4/5 giờ.

vận tốc ngược dòng của ca nô là :

24 : 4/5 = 30 km/h.

b) vận tốc của dòng nước là :

(40 – 30 ) : 2 = 5 km/h.

thời gian trôi của bè gỗ từ bến A đến bến B là :

24 : 5 = 4 giờ 48 phút.

Comments

 1. nguyễn Huyền says:

  nhờ thầy giải giúp em bài này
  một chiếc thuyền chạy xuôi dòng từ bến sông A đến bến sonng B cách nhau 24km. Cùng lúc đó, từ A một chiếc bè trôi về B với vận tốc dòng nước là 4km/h. Khi về đến B thì chiếc thuyền quay lại ngay và gặp chiếc bè tại C cách A là 8km. Tính vận tốc thực của chiếc thuyền.

 2. Trangkute345 says:

  Một chiếc thuyền chạy xuôi dòng từ bến sông A đến bến sonng B cách nhau 24km. Cùng lúc đó, từ A một chiếc bè trôi về B với vận tốc dòng nước là 4km/h. Khi về đến B thì chiếc thuyền quay lại ngay và gặp chiếc bè tại C cách A là 8km. Tính vận tốc thực của chiếc thuyền.

 3. ky linh says:

  ngược dòng mất 8h
  xuôi dòng mất 4h
  1 khóm bèo mất …thời gian

 4. no name says:

  một bè nứa trôi tự do,và ca nô đồng thời xuôi dòng về phía B.cano xuôi dòng đc 96km thì quay trỏa về A,cả đi lẫn về hết 14h.trên đường về A khi còn cánh A 24km thì cano gặp chiếc bè tính vận tốc cano và vận tốc dòng nước

 5. phúc says:

  nhờ thầy giải giúp em bài này
  một chiếc thuyền chạy xuôi dòng từ bến sông A đến bến sonng B cách nhau 24km. Cùng lúc đó, từ A một chiếc bè trôi về B với vận tốc dòng nước là 4km/h. Khi về đến B thì chiếc thuyền quay lại ngay và gặp chiếc bè tại C cách A là 8km. Tính vận tốc thực của chiếc thuyền.

 6. Vũ Thị Hoài Thương says:

  nhờ thầy giải giúp em bài toán này
  vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là 21,5 km/giờ,biết vận tốc dòng nước là 2km/giờ.Tính quãng đường đi được ca nô khi ngược dòng trong thời gian 3,6 giờ.
  xin thầy giải hộ em
  em xin chân thành CẢM ƠN

 7. tuấn says:

  1 thuyền máy đi ngược dòng sông từ a đến b.Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng la 22,6 km/giờ.Vận tốc dòng nước 2,2 km/giờ.Sau 1 giờ 30 phút thì thuyền máy đến A.Tính độ dài quãng sông AB. giúp em giải bài này với.

 8. Vũ Đinh Hòa says:

  Nhờ thầy giúp em bài này một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4 km/h,khi ngược dòng có vận tốc là 18,6 km/h.Tìm vận tốc khi nước lặng và vận tốc dòng nước.

 9. hsamj says:

  thay oi
  van toc xuoi dong – van toc nguoc dong bang gi a

 10. Nam Vân says:

  Một ca nô xuôi dòng trên đoạn sông 84 km. Vận tốc ca nô khi nước chảy là 18 km/h, vận tốc dòng nước chảy là 3km/h.
  Tính thời gian ca nô đi hết đoạn sông đó.
  Nếu ca nô di ngược dòng thì sau bao lâu ca nô đi hết đoạn sông nói trên.

Speak Your Mind

*