Gia sư lớp 1, gia sư cho bé mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1

Việc các bé vào lớp 1 là giai đoạn rất quan trọng. Hiện nay chương trình cải cách ở lớp 1 các cháu được học nhiều môn mới ngoài đọc viết, rèn chữ. Cha mẹ PHHS kiến thức đã cũ và do bận công việc nhiều nên không có nhiều thời giờ kèm cho các […]