Giáo viên trường chuyên bày cách ôn tập môn Sử

“Nên dùng sơ đồ tư duy để ôn tập Lịch sử bởi đó là cách nhanh nhất để hệ thống hóa kiến thức và quan trọng hơn, học sinh dễ nhìn được tổng quan bài học. Tuyệt đối không nên học tủ mà cần phải ôn tập đầy đủ và có trọng tâm”. Đó là […]

Bí kíp dễ nhớ, lâu quên của các học sinh giỏi sử quốc gia

Gắn mốc sự kiện và các số liệu lịch sử với những điều thân thuộc trong cuộc sống, liên hệ các sự kiện với nhau và vẽ bản đồ tư duy để nắm được ý chính, tìm đọc các mẩu chuyện lịch sử… Đó là những “mẹo” để học môn lịch sử dễ dàng hơn […]

Call Now Button