Giải toán lớp 4 dạng TỔNG – TỈ (cơ bản)

Dựa vào đề bài, ta phải tìm hai yêu cầu. Tìm tổng giá trị của A và B . A + B = tổng. Tìm tỉ lệ (số phần). A gấp n lần B. B bằng (1/n) x A. tổng số phần bằng nhau : n + 1 (phần) Giá trị một phần : tổng […]

Gia sư tiểu học, dạy kèm tiểu học tại TPHCM

Hiện nay cấp học tiểu học là cấp học có sự thay đổi chương trình học khá nhiều so với chương trình 5,7 năm trước đây. Các em đã sớm tiếp xúc với các môn tiếng Anh, các môn khoa học tính toán phức tạp. Cha mẹ các em với vốn kiến thức cũ không […]

Call Now Button