Phương pháp giải toán lớp 5 chuyển động trên dòng nước

Trên con sông, dòng chảy đứng yên, một con thuyền chạy vận tốc v thuyền . Trên con sông có dòng nước chảy với vận tốc v0. khi thuyền xuôi dòng thì vận tốc xuôi dòng bằng : v thuyền + v dòng nước . khi thuyền ngược dòng thì vận tốc ngược dòng bằng […]

Dạng toán năng suất (toán hoàn thành công việc)

Năng suất : khả năng hoàn thành công việc trong một đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng…). Ý nghĩa : trong 1 giờ (ngày, tháng…) hoàn thành bao nhiêu phần công việc. Ứng dụng thực tế : Khi biết năng suất của đối tượng( người, máy , …). Trong hoạch định hoàn thành một công việc thì […]

Call Now Button